Archív autora: Metod Marcel Lukačik

Veľkonočné blahoprianie

V mene celej Michalovskej viceprovincie redemptoristov Vám chcem popriať a v modlitbe vyprosovať radostné, pokojné, požehnané sviatky Paschy. Nech Zmŕtvychvstalý Ježiš Kristus prežiari svojím svetlom a milosťou Vaše životy, aby ste osobne pocítili moc jeho vzkriesenia a hojného vykúpenia. Nech…
Čítať viac

Vianočné blahoprianie

Boh sa stále približuje k človeku, prichádza k nemu rôznymi spôsobmi, lebo jeho láska je neoblomná, vynaliezavá a túži po zjednotení a naplnení. Počas vianočných sviatkov kontemplujeme Božie milosrdenstvo vo vtelení, kedy Boh prijal ľudskú tvár, keď sa sám stal človekom,…
Čítať viac

8. stretnutie Európskej konferencie redemptoristov Porto, 22. – 24. september 2015

V Portugalskom Porte sa uskutočnilo pracovné stretnutie všetkých vyšších predstavených redemptoristov z Európy. Vedenie Konferencie Európa (Koordinátor, jeho rada a sekretár) sa takto každoročne stretáva so všetkými provinciálmi, viceprovinciálmi a predstavenými regiónov. Na tomto stretnutí bolo prítomných 33 redemptoristov, vrátane…
Čítať viac