Misie a obnovy misií 1944

misie 1944

dátum od dátum do miesto typ misionári
13.01.1944 21.01.1944 Kojšov misie o.Zakopal, o.Čelůstka
30.01.1944 06.02.1944 Sliepkovce misie o.Zakopal, o.Čelůstka
11.02.1944 15.02.1944 Vrbovec obnova misií o.Zakopal
11.02.1944 18.04.1944 Vysoká nad Uhom misie o.Kliment, o.J.Ďurkáň
11.02.1944 19.02.1944 Hrabské misie o.Fail, o.Čelůstka
19.02.1944 24.02.1944 Svinica obnova misií o.Zakopal
19.02.1944 24.02.1944 Čečehov obnova misií o.Kliment, o.Kozelský
20.02.1944 27.02.1944 Malcov misie o.Fail, o.Čelůstka
24.02.1944 03.03.1944 Zbudza misie o.Kliment, o.J.Ďurkáň
26.02.1944 05.03.1944 Tokajík misie o.Zakopal, o.Kozelský
04.03.1944 12.03.1944 Údol misie o.Kliment, o.J.Ďurkáň
05.03.1944 10.03.1944 Vyšná Olšava obnova misií o.Zakopal, o.Kozelský
05.03.1944 08.03.1944 Čukalovce obnova misií o.Čelůstka, o.Fail
16.03.1944 20.03.1944 Kamenná Poruba obnova misií o.Zakopal, o.Čelůstka
18.03.1944 25.03.1944 Kamienka misie o.Kliment, o.J.Ďurkáň
21.03.1944 26.03.1944 Úbrež obnova misií o.Zakopal, o.Arvaj
22.03.1944 26.03.1944 Jovsa obnova misií o.Fail, o.Čelůstka
27.03.1944 01.04.1944 Ruský Kazimír obnova misií o.Kozelský
28.03.1944 02.04.1944 Telgárt obnova misií o.Zakopal, o.Fail
02.04.1944 06.04.1944 Hažín obnova misií o.Musil, o.Kozelský
02.04.1944 09.04.1944 Falkušovce misie o.Kliment, o.J.Ďurkáň
03.04.1944 08.04.1944 Šumiac obnova misií o.Zakopal, o.Fail
10.04.1944 15.04.1944 Jarabina obnova misií o.Zakopal
02.05.1944 07.05.1944 Krášok obnova misií o.Kliment, o.Kozelský
05.05.1944 09.05.1944 Ruská Nová Ves obnova misií o.Zakopal, o.Fail
21.05.1944 29.05.1944 Rudlov misie o.Zakopal, o.Kozelský
23.05.1944 28.05.1944 Iňačovce obnova misií o.Musil, o.Kliment
júl ? 1944 júl ? 1944 Kručov obnova misií jeden misionár
27.10.1944 31.10.1944 Veľaty obnova misií o.Zakopal
01.11.1944 04.11.1944 Lastovce obnova misií o.Zakopal