Misie a obnovy misií 1943

misie 1943

dátum od dátum do miesto typ misionári
06.02.1943 14.02.1943 Čečehov misie o.Zakopal, o.Fail
08.02.1943 14.02.1943 Vyšná Olšava misie o.Musil, o.Kliment
14.02.1943 21.02.1943 Nižná Olšava misie o.Musil, o.Kliment
14.02.1943 21.02.1943 Iňačovce misie o.Zakopal, o.Fail
20.02.1943 28.02.1943 Kamenná Poruba misie o.Musil, o.J.Ďurkáň
21.02.1943 28.02.1943 Vrbovec misie o.Zakopal
01.03.1943 07.03.1943 Adidovce misie o.Kozelský, o.Fail
07.03.1943 14.03.1943 Telgárt misie o.Zakopal, o.Kliment
13.03.1943 21.03.1943 Borov misie o.Musil, o.J.Ďurkáň
14.03.1943 21.03.1943 Čukalovce misie o.Fail, o.Čelůstka
14.03.1943 21.03.1943 Šumiac misie o.Zakopal, o.Kliment
21.03.1943 28.03.1943 Jovsa misie o.Musil, o.Fail
28.03.1943 04.04.1943 Úbrež misie o.Kliment, o.Musil, o.J.Ďurkáň, o.Trčka
28.03.1943 04.04.1943 Hažín misie o.Zakopal, o.Čelůstka
05.04.1943 10.04.1943 Jakubany obnova misií o.Kliment, o.Zakopal
05.04.1943 09.04.1943 Čabiny obnova misií o.Kozelský, o.Fiala
10.04.1943 18.04.1943 Jarabina misie o.Kliment, o.Zakopal
17.04.1943 22.04.1943 Hostovice obnova misií  
01.05.1943 09.05.1943 Ruská Nová Ves misie o.Zakopal, o.Fail
08.05.1943 16.05.1943 Krášok misie o.Kliment, o.J.Ďurkáň
08.05.1943 16.05.1943 Jastrabie nad Topľou misie o.Musil, o.Arvaj
09.05.1943 13.05.1943 Ľubovec obnova misií  
15.05.1943 23.05.1943 Bujakov misie o.Kliment, o.J.Ďurkáň
16.05.1943 23.05.1943 Kručov misie o.Zakopal
26.06.1943 04.07.1943 Laškovce + Pozdišovce misie o.Kliment, o.J.Ďurkáň
26.06.1943 04.07.1943 Žbynce misie o.Kozelský
04.09.1943 12.09.1943 Lastovce misie o.Fail, o.J.Ďurkáň
04.09.1943 12.09.1943 Zalužice misie o.Musil
17.10.1943 21.10.1943 Ďurďošík obnova misií o.Zakopal, o.J.Ďurkáň
23.10.1943 28.10.1943 Kvačany obnova misií o.Fail, o.Čelůstka
23.10.1943 31.10.1943 Nižný Žipov misie o.Kliment, o.J.Ďurkáň
26.10.1943 31.10.1943 Zbehňov obnova misií o.Zakopal, o.Kozelský
29.10.1943 03.11.1943 Nižné Repaša obnova misií o.Fail, o.Čelůstka
31.10.1943 05.11.1943 Dvorianky obnova misií o.Zakopal, o.Kozelský
31.10.1943 07.11.1943 Veľaty misie o.Kliment, o.J.Ďurkáň
07.11.1943 12.11.1943 Pichné misie o.Zakopal
13.11.1943 18.11.1943 Brezina obnova misií o.Kozelský, o.Fail
13.11.1943 18.11.1943 Varhaňovce obnova misií o.Kliment, o.Fiala
18.11.1943 23.11.1943 Drienov obnova misií o.Kliment, o.Fiala
20.11.1943 28.11.1943 Hrabovčík misie o.Kozelský, o.J.Ďurkáň
21.11.1943 25.11.1943 Jusková Voľa obnova misií o.Zakopal
23.11.1943 28.11.1943 Abranovce obnova misií o.Kliment, o.Fiala
27.11.1943 05.12.1943 Závadka misie o.Zakopal, o.Fiala
27.11.1943 05.11.1943 Remeniny misie o.Fail, o.Čelůstka
03.12.1943 12.12.1943 Kurov misie o.J.Ďurkáň, o.Kozelský ?
11.12.1943 19.12.1943 Čirč misie o.Zakopal, o.Čelůstka
14.12.1943 19.12.1943 Kolčovské Dlhé obnova misií o.Kliment, o.Fiala
20.12.1943 26.12.1943 Poruba pod Vihorlatom misie o.Kliment, o.Fiala
20.12.1943 25.12.1943 Bánske obnova misií o.Zakopal
26.12.1943 31.12.1943 Rešov obnova misií o.Zakopal
26.12.1943 02.01.1944 Stankovce misie o.Kliment, o.Fail
29.12.1943 02.01.1944 Veľký Ruskov obnova misií o.J.Ďurkáň