Ikonostas v michalovskom kláštore

Prišiel čas, keď sa myšlienka postaviť ikonostas v kaplnke kláštora redemptoristov v Michalovciach dostáva do ďalšej fázy.

Najprv bola v polovici júna 2010 nainštalovaná konštrukcia ikonostasu.

Toto sú fotografie zo stolárskej dielne fotografie z kaplnky (tiež: Galéria-Kláštor Michalovce-Výroba ikonostasu pre kláštornú kaplnku v Michalovciach-26 fotografií):

Ďalšou fázou bola inštalácia polovice ikon, ktoré už napísali majstri ikonopisci.

(Galéria-Kláštor Michalovce-Ikonostas v kláštornej kaplnke v Michalovciach-9 fotografií):