Misie a obnovy misií 1942

misie 1942

dátum od dátum do miesto typ misionári
06.02.1942 11.02.1942 Kalša obnova misií o.Zakopal, o.Musil
28.02.1942 06.03.1942 Herľany misie o.Fail
07.03.1942 12.03.1942 Osturňa obnova misií o.Zakopal, o.Fail
14.03.1942 22.03.1942 Jakubany misie o.Zakopal, o.Fail
15.03.1942 20.03.1942 Nižná a Vyšná Jablonka obnova misi o.Fiala
22.03.1942 29.03.1942 Vyšné Čabiny misie o.Musil, o.Fiala
24.03.1942 28.03.1942 Svetlice obnova misií  
11.04.1942 19.04.1942 Matysová misie o.Fail, o.Čelůstka
09.05.1942 17.05.1942 Ľubovec misie o.Musil, o.Fail
13.05.1942 20.05.1942 Hostovice misie o.Zakopal, o.Kliment
03.06.1942 09.06.1942 Štefanovce obnova misií o.Fail
03.06.1942 10.06.1942 Kečkovce misie o.Kliment, o.J.Ďurkáň
13.09.1942 21.09.1942 Dvorianky misie o.Zakopal, o.Fail
18.09.1942 27.09.1942 Bánske misie o.Musil
06.10.1942 14.10.1942 Zbehňov misie o.Zakopal, o.Fail
17.10.1942 25.10.1942 Varhaňovce misie o.Kliment, o.J.Ďurkáň
18.10.1942 25.10.1942 Kvačany misie o.Fail, o.Čelůstka
19.10.1942 25.10.1942 Jusková Voľa misie o.Zakopal
24.10.1942 01.11.1942 Roztoky misie o.J.Ďurkáň
25.10.1942 02.11.1942 Drienov misie o.Zakopal, o.Kliment
26.10.1942 03.11.1942 Nižné Repáše misie o.Fail, o.Čelůstka
03.11.1942 10.11.1942 Kolčovské Dlhé misie o.Zakopal, o.J.Ďurkáň
07.11.1942 13.11.1942 Svinica misie o.Fail
08.11.1942 12.11.1942 Klečenov obnova misií o.Musil
10.11.1942 18.11.1942 Nižný Mirošov misie o.J.Ďurkáň
14.11.1942 22.11.1942 Brezina misie o.Zakopal, o.Fail
22.11.1942 26.11.1942 Šemetkovce obnova misií o.Kliment
28.11.1942 06.12.1942 Sabinov misie o.Zakopal, o.Kliment
06.12.1942 10.12.1942 Maškovce obnova misií  
06.12.1942 13.12.1942 Jakovany misie o.Kliment
08.12.1942 13.12.1942 Okružná obnova misií o.Zakopal, o.Kozelský
12.12.1942 20.12.1942 Veľký Ruskov misie o.Musil, o.J.Ďurkáň
18.12.1942 22.12.1942 Ľutina obnova misií o.Kliment, o.Čelůstka
22.12.1942 29.12.1942 Ďurďošík misie o.J.Ďurkáň
24.12.1942 01.01.1943 Abranovce misie o.Kliment
28.12.1942 03.01.1943 Rešov misie o.Zakopal, o.Fail
31.12.1942 04.01.1943 Kružlov misie - detské o.J.Ďurkáň