Viceprovinciálne duchovné cvičenia

V dňoch 6. – 10. júna 2010 sa v kláštore redemptoristov v Michalovciach uskutočnili duchovné cvičenia pre členov michalovskej viceprovincie redemptoristov.  Exercície viedol redemptorista o. Ryszard Hajduk, profesor pastorálnej teológie na Warminsko-Mazurskej univerzite v poľskom Olsztynie.

Pripomenul nám mnoho vzácnych myšlienok sv. Alfonza, zakladateľa Kongregácie najsvätejšieho vykupiteľa, ale aj ďalších svätých a blahoslavených redemptoristov. Každý človek potrebuje vykúpenie, preto charizma redemptoristov, ktorí ohlasujú túto pravdu, bude vždy aktuálna.

Sv. Alfonz povzbudzoval spolubratov a ľudí ku ktorým bol poslaný, aby žili tak, aby nezomreli dvakrát. Raz smrťou biologickou a druhý raz ešte aj smrťou na veky, teda stratou večného života. Je to nielen pekná myšlienka, ale môže sa stať pre každého z nás aj dôležitým životným mottom.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa za nás modlili, aby tieto duchovné cvičenia priniesli v našich životoch konkrétne ovocie.

daatma