POZVÁNKA NA DUCHOVNÉ CVIČENIA

„Pane, nauč nás modliť sa…“

V dňoch 18. až 20. júna 2010 sa v michalovskom Kláštore gréckokatolíckych redemptoristov uskutočnia – pod vedením o. Metoda Lukačika CSsR – duchovné cvičenia na tému „Pane, nauč nás modliť sa…“ (Lk 11, 1).

Pôjde predovšetkým o čas stíšenia, sebareflexie a osobnej i spoločnej modlitby. Veď

aj svätý Augustín povedal: „Dobre žiť vie ten, kto sa vie dobre modliť.“ Duchovné cvičenia

sú tak pozvaním k prehĺbeniu vlastnej modlitby…

Začneme v piatok, 18. júna, o 17. hodine, ukončenie je naplánované na nedeľu, 20.

júna, na 15. hodinu.

Všetci záujemcovia sa môžu prihlásiť do 15. júna 2010, a to alebo na e-mailovej

adrese metodcssr@yahoo.com, alebo na telefónnom čísle 0904 738 128, prípadne

na adrese Metod Lukačik, Masarykova 35, 071 01 Michalovce.

o. Metod Lukačik CSsR