Misie a obnovy misií 1941

misie 1941

dátum od dátum do miesto typ misionári
01.02.1941 09.02.1941 Nové Mesto misie o.Musil, o.Fiala
14.02.1941 19.02.1941 Nechvaľova Polianka obnova misií o.Zakopal
22.02.1941 27.02.1941 Livov obnova misií o.Zakopal, o.Fail
01.03.1941 09.03.1941 Nižná a Vyšná Jablonka misie o.Zakopal, o.Fail
01.03.1941 06.03.1941 Blažov obnova misi o.Musil, o.Fiala
07.03.1941 12.03.1941 Oľšavica obnova misií o.Musil, o.Fiala
08.03.1941 16.03.1941 Svetlice misie o.Zakopal, o.Fail
15.03.1941 23.03.1941 Fekišovce misie o.Musil, o.Fail, o.Fiala
16.03.1941 21.03.1941 Zbojné obnova misií o.Zakopal, o.Čelůstka
22.03.1941 30.03.1941 Šambron misie o.Zakopal, o.Fiala
31.03.1941 07.04.1941 Osturňa misie o.Zakopal, o.Musil, o.Čelůstka
07.04.1941 15.04.1941 Soboš misie o.Kliment, o.Fiala
06.05.1941 13.05.1941 Štefurov obnova misií o.Musil
24.05.1941 01.06.1941 Štefanovce misie o.Zakopal, o.Fail
08.11.1941 16.11.1941 Okružná misie o.Zakopal, o.Kozelský
22.11.1941 27.11.1941 Hažín obnova misií o.Zakopal
22.11.1941 29.11.1941 Humenné obnova misií o.Musil, o.Fiala
27.11.1941 04.12.1941 Maškovce misie o.Fail, o.Fiala
06.12.1941 14.12.1941 Ľutina misie o.Zakopal, o.Fiala
14.12.1941 21.12.1941 Klečenov misie o.Musil, o.Čelůstka, o.Zakopal