Misie a obnovy misií 1936

misie 1936

dátum od dátum do miesto typ misionári
01.02.1936 06.02.1936 Hradište obnova misií o.Zakopal, o.Kliment
11.02.1936 16.02.1936 Ilnica obnova misií o.Kliment, o.Fail
23.02.1936 28.02.1936 Veľká Tŕňa obnova misií o.Zakopal, o.Kliment
29.02.1936 05.03.1936 Vydraň obnova misií o.Kliment, o.Fail
02.03.1936 07.03.1936 Lukov obnova misií o.Zakopal
07.03.1936 12.03.1936 Koromľa obnova misií o.Kliment, o.Fail
08.03.1936 12.03.1936 Kružlov obnova misií o.Zakopal
15.03.1936 19.03.1936 Litmanová obnova misií o.Zakopal
22.03.1936 26.03.1936 Šarišské Jastrabie obnova misií o.Zakopal, o.Kliment
28.03.1935 05.04.1936 Ardovce misie o.Zakopal, o.Fail
05.04.1936 13.04.1936 Kobylnica misie o.Zakopal
10.05.1936 17.05.1936 Klenov misie o.Zakopal, o.Kozelský
16.05.1936 21.05.1936 Bačkov obnova misií o.Kliment, o.Fail
08.09.1936 13.09.1936 Trnava pri Laborci obnova misií o.Zakopal, o.Kozelský
20.09.1936 25.09.1936 Novosad obnova misií o.Zakopal, o.Musil
25.10.1936 01.11.1936 Velatin obnova misií  
01.11.1936 05.11.1936 Krivé obnova misií o.Kliment, o.Fail
07.11.1936 15.11.1936 Miková misie o.Zakopal, o.Fail
16.11.1936 24.11.1936 Valkov misie o.Zakopal, o.Kliment
25.11.1936 03.12.1936 Pusté Čemerné misie o.Kliment, o.Fail
06.12.1936 13.12.1936 Zdoba misie o.Zakopal, o.Kliment
14.12.1936 22.12.1936 Helcmanovce misie o.Zakopal, o.Kliment
23.12.1936 31.12.1936 Vislanka misie o.Zakopal, o.Kliment
27.12.1936 01.01.1936 Vojčice obnova misií o.Musil, o.Fiala