Misie a obnovy misií 1935

misie 1935

dátum od dátum do miesto typ misionári
12.01.1935 27.01.1935 Lokoť + Martinka misie o.Musil, o.Kliment, o.Zakopal
25.01.1935 04.02.1935 Černy Potok misie o.Musil, o.Kliment
02.02.1935 15.02.1935 Ilnica misie o.Musil, o.Kliment
11.02.1935 16.02.1935 Nižný Tvarožec obnova misií o.Zakopal
16.02.1935 21.02.1935 Geraltov obnova misií o.Zakopal
23.02.1935 03.03.1935 Zemplínske Hradište misie o.Zakopal, o.Kliment
05.03.1935 13.03.1935 Lukov misie o.Zakopal, o.Kliment
14.03.1935 22.03.1935 Veľký Rakovec misie o.Musil, o.Kliment, o.Fail
23.03.1935 31.03.1935 Koromľa misie o.Zakopal, o.Kliment
02.04.1935 11.04.1935 Vlachovo misie o.Musil, o.Fail
02.04.1935 07.04.1935 Veľaty obnova misií o.Zakopal, o.Kliment
07.04.1935 15.04.1935 Veľká Tŕňa misie o.Zakopal, o.Musil
09.04.1935 14.04.1935 Voročov(o) obnova misií o.Kliment
16.04.1935 24.04.1935 Vydraň misie o.Musil, o.Fail
04.05.1935 12.05.1935 Bačkov + Dargov misie o.Musil, o.Kliment, o.Fail
04.05.1935 09.05.1935 Veľký Ruskov obnova misií o.Zakopal, o.Fail
12.05.1935 17.05.1935 Brusnica obnova misií o.Musil, o.Kliment
14.05.1935 19.05.1935 Cejkov obnova misií o.Musil, o.Kliment, o.Fail
25.05.1935 31.05.1935 Vulšanka obnova misií o.Musil, o.Kliment
01.06.1935 10.06.1935 Trnava pri Laborci misie o.Musil, o.Trčka, o.Kliment, o.Zakopal, o.Fail
23.06.1935 30.06.1935 Osoj misie o.Zakopal, o.Kliment, o.Fail
01.09.1935 08.09.1935 Vojčice misie o.Zakopal, o.Kliment
01.09.1935 09.09.1935 Novosad misie o.Musil, o.Fail
10.09.1935 14.09.1935 Kamenná Poruba obnova misií o.Kliment, o.Fail, o.Musil
19.09.1935 27.09.1935 Oreské misie o.Kliment, o.Fail
29.09.1935 03.10.1935 Nižná Rybnica obnova misií o.Kliment, o.Fail
19.10.1935 28.10.1935 Velatin misie o.Kliment, o.Fail, o.Musil
05.11.1935 11.11.1935 Vyšná Rybnica + Remety obnova misií o.Kliment, o.Fail
09.11.1935 17.11.1935 Jadlová misie o.Musil, o.Kliment, o.Březina
17.11.1935 22.11.1935 Ladomírová obnova misií o.Kliment, o.Březina
23.11.1935 02.12.1935 Porostov + Ostrov misie o.Zakopal, o.Fail
03.12.1935 11.12.1935 Šarišský Štiavnik + Benedikovce misie o.Kliment, o.Kozelský
04.12.1935 10.12.1935 Sečovce obnova misií o.Zakopal, o.Fail
11.12.1935 19.12.1935 Andrejová misie o.Kliment, o.Fail
21.12.1935 30.12.1935 Cígeľka misie o.Musil, o.Kliment, o.Fail
31.12.1935 05.01.1936 Korytňany + Dlhé obnova misií o.Zakopal, o.Fail