Konferencia o akciách „K“ a „R“

V dňoch 5.-6. máj 2010 sa v Bratislave uskutočnila vedecká konferencia pri príležitosti 60. výročia akcií „K“ a „R“ .  Konferenciu pod názvom Likvidácia reholí a ich život v ilegalite v rokoch 1950-1989 organizoval Ústav pamäti národa v spolupráci s Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, Konferenciou vyšších rehoľných predstavených na Slovensku a Konferenciou vyšších predstavených ženských reholí.

V rámci konferencie zaznela v 5. bloku prednáška: Akcia „REDE“ – prenasledovanie redemptoristov v rokoch 1961 – 1962. Jej skrátenú zvukovú podobu si môžete vypočuť tu: prednáška.

Z konferencie bude vydaný hodnotný zborník, kde bude publikovaný aj celý text prednášky.

daatma