Duchovné cvičenia pre seniorov

V dňoch 25. až 27. mája 2010 sa v michalovskom kláštore redemptoristov uskutočnia duchovné cvičenia pre seniorov – mužov i ženy. Pôjde predovšetkým o čas osobnej modlitby, stíšenia, sebareflexie a hľadania Božej vôle pre vlastný život. Začiatok (utorok, 25. máj) je stanovený na 16. hodinu, ukončenie (štvrtok, 27. máj) bude o 15. hodine.

Všetci záujemcovia sa môžu prihlásiť do 20. mája 2010, a to alebo prostredníctvom e-mailu metodcssr@yahoo.com, alebo na telefónnom čísle 0904 738 128, prípadne na poštovej adrese Metod Lukačik, Masarykova 35, 071 01 Michalovce.