Nový ikonostas pre kláštornú kaplnku v Michalovciach

Veľmi sa teším že prichádza čas, keď aj kaplnka v kláštore redemptoristov v Michalovciach dostane ikonostas.

Táto myšlienka síce dozrievala veľmi dlho, ale teraz už nie je iba myšlienkou.

Aktuálne fotografie sú k dispozícii aj v galérii.

Kto by chcel podporiť výstavbu ikonostasu, nech sa obráti na igumena kláštora o. Jozefa (viď kontakty). Za dobrodincov nášho chrámu a kláštora sa denne modlíme.

daatma