Formačné stretnutie redemptoristov v Stropkove

Dňa 15. apríla 2010 sa v stropkovskom kláštore uskutočnilo formačné stretnutie michalovskej viceprovincie redemptoristov. Témou stretnutia, ktoré viedol prof. Vojtech Boháč, bola utiereň – oficiálna modlitba Cirkvi. Okrem dvoch prednášok sme spoločne slávili aj sv. liturgiu, v ktorej sa o. profesor podelil niekoľkými vzácnymi myšlienkami. Zaujímavá a prínosná bola aj diskusia. V podobných stretnutiach budeme pokračovať aj v blízkej budúcnosti.

daatma