60. VÝROČIE AKCIE „K“ – LIKVIDÁCIE KLÁŠTOROV

Aj keď utrpenie, ktoré spôsobil komunistický totalitný režim bolo nesmierne, svedectvo a martýrstvo rehoľníkov a rehoľníc ostáva nasledovaniahodným a inšpiratívnym pre ľudí dneška.“

Dňa 13. apríla 2010 na Slovensku sme si pripomenuli 60. výročie od likvidácie mužských reholí, ktorá vošla do dejín ako akcia „K“. V noci z 13. na 14. apríla 1950 boli komunistickým režimom násilne zlikvidované takmer všetky mužské rehole a zatvorené kláštory. Členovia reholí sa dostali do internácie a väzenia. Pri príležitosti 60. výročia tzv. barbarskej noci na celom Slovensku veriaci katolíckej cirkvi sa stretli v chrámoch na krátkej pobožnosti. Podobne to bolo aj v Stropkove, keď o 20.55 hod. v našom gréckokatolíckom chráme sv. Cyrila a Metoda po trojminútovom zvonení zvonov „na poplach“ o. Mikuláš Tressa C.Ss.R. rektor nášho kláštora priblížil udalosti z roku 1950 a následne viedol pobožnosť molebenu k blahoslavenému mučeníkovi o. Metodovi Dominikovi Trčkovi C.Ss.R. Na pripomenutie dodám, že o. Trčka v rokoch 1921 až 1930 pôsobil aj v našom meste Stropkov.

Z perspektívy času môžeme potvrdiť platnosť slov, že „Pán Boh vie písať rovno aj na krivých riadkoch“. Tak vďaka Pánu Bohu aj „vďaka“ barbarskej noci dnes máme blahoslaveného mučeníka o. Metoda Dominika Trčku C.Ss.R, ako orodovníka v nebi a vzor k nasledovaniu vo vernosti Kristovi.

o. Ján Jozef Oharčák C.Ss.R