Nové publikácie

Redemptoristi v Michalovciach vydali dve zaujímavé dielka.

Misijná škola modlitby„, ako sám názov hovorí, týka sa nášho rozhovoru s Bohom – modlitby.  Jej autorom je redemptorista o. Milan Zaleha, dlhoročný misionár, ktorý v štyroch misijných príhovoroch formuluje základné princípy modlitby. Ponúka tiež riešenia pri najčastejších problémoch, ktoré zažívame pri modlitbe, ako napríklad roztržitosť.

Aké je moje povolanie?“ je kniha, ktorá hľadá odpoveď na otázku, k čomu ma Boh povoláva. Je vhodná hlavne pre mladých ľudí, ktorí potrebujú dať odpoveď na otázku, aké je moje miesto vo svete. Autorom knihy je redemptorista o. Metod Lukačik.

Viac informácií o publikáciách: