Formačný deň Michalovskej viceprovincie

Dňa 29. septembra 2015 sa zišli v Michalovskom kláštore redempotristi z celej viceprovincie. Stála formácia je prirodzenou súčasťou rehoľného a kňazského povolania, lebo pomáha k vedomejšiemu a horlivejšiemu prežívaniu duchovného povolania. Bol to deň modlitieb, bratských stretnutí a diskusií, formačnej prednášky a aktuálnych oznamov a výziev. Začali sme modlitbou 3. hodinky v kláštornej kaplnke. Potom o. protoihumen predstavil závery stretnutia európskych provinciálov z Porta a predniesol prednášku na tému Chudoba a bratskosť. Otázka prežívania sľubu chudoby bola hlavnou témou formačného dňa. Dopoludnia sme sa tiež tešili z prítomnosti košického eparchu vladyku Milana, ktorého stale vnímame aj ako svojho spolubrata, avšak v biskupskej službe. Slávil s nami sv. liturgiu, kde sa k nám prihovoril ako pastier na tému nášho povolania k zasvätenému životu. Po sv. liturgii nám posvätil nové misijné kríže, ktoré boli potom odovzdané spolubratom, ktorí sa osobitne z poverenia predstaveného venujú misijnej činnosti. Popoludní program pokračoval prácou v malých skupinkách na tému prežívania sľubu chudoby a na plenárnom stretnutí sme riešili aktuálne otázky: jubilejný rok Matky ustavičnej pomoci, misijný projekt misia pre mladých na školách, otázka migrantov, správy z našich kláštorov, pastorácia povolaní, blížiaci sa odpust Arcibratstva sv. ruženca a iné. Formačný deň sme zakončili pri relikviách bl. Metoda Trčku molebenom. Celý deň sa niesol v bratskom duchu.