Duchovné cvičenia pre ženy

V dňoch 23. – 26. februára 2010 uskutočnili sa v kláštore redemptoristov v Michalovciach duchovné cvičenia pre ženy. Rímskokatolícke i gréckokatolícke účastníčky svorne tvrdili, že to bol vhodný termín, keďže v tom istom čase si vo Vatikáne konal duchovné cvičenia pápež Benedikt XVI. a jeho kúria. V otcovi Štefanovi Ištvanikovi ženy stretli rehoľníka, ktorý na nich veľmi zapôsobil „hlbokou a autentickou pokorou pri vysvetľovaní Božích právd“. Poďakovanie adresovali aj igumenovi kláštora Jozefovi Jurčenkovi, že sa exercície mohli uskutočniť, a o. Michalovi Roškovi, za láskavé a trpezlivé vysluhovanie sviatosti zmierenia a slúženie sv. liturgie.

daatma