Spolupráca redemptoristov s laikmi

Redemptoristi samozrejme spolupracujú aj s laikmi. Generálny konzultor redemptoristov z Ríma P. Juventius Andrade sa v kláštore v Kostolnej prihovoril prítomným na tému: „Spolupráca redemptoristov s laikmi.“

Zvukový záznam zo stretnutia:

http://www.calvary.sk/resources.php?dir=prednasky/andrade_kostolna