Plán sv. misií na rok 2005

misie 2005

dátum od dátum do miesto typ misionári
06.01.2005 09.01.2005 Lastomír obnova misií o.Milan, o.Atanáz
20.01.2005 23.01.2005 Dargov obnova misií o.Milan, o.Atanáz, o.Anton
27.01.2005 30.01.2005 Gerlachov obnova misií o.Milan, o.Atanáz
05.02.2005 13.02.2005 Čičava misie o.Milan, o.Atanáz
05.03.2005 13.03.2005 Ťačevo (Ukrajina) misie o.Štefan, o.Cyril, o.Ondrej, br.Pavlo
12.03.2005 20.03.2005 Čerhov misie o.Milan, o.Atanáz
21.05.2005 29.05.2005 Rafajovce misie o.Milan, o.Atanáz
02.06.2005 05.06.2005 Slivník obnova misií o.Milan, o.Atanáz
09.06.2005 12.06.2005 Čukalovce obnova misií o.Milan, o.Atanáz
16.06.2005 19.06.2005 Lomné obnova misií o.Milan, o.Atanáz
21.09.2005 25.09.2005 Iňačovce obnova misií o.Milan, o.Atanáz
01.10.2005 09.10.2005 Kolčovské Dlhé misie o.Miroslav, br.Gorazd
15.10.2005 23.10.2005 Hažin nad Cirochou misie o.Miroslav, br.Gorazd
22.10.2005 30.10.2005 Bohdan (Ukrajina) misie o.Štefan I., o.Ondrej
22.10.2005 30.10.2005 Bylino (Ukrajina) misie o.Cyril, br.Pavlo
22.10.2005 30.10.2005 Michaľany misie o.Milan, o.Atanáz, br.Miro B.
03.11.2005 06.11.2005 Brusnica obnova misií o.Miroslav
12.11.2005 20.11.2005 Vyšný Orlík misie o.Mikuláš, o.Štefan K.
24.11.2005 27.11.2005 Topoľany obnova misií o.Milan, o.Atanáz
08.12.2005 11.12.2005 Kapišová obnova misií o.Miroslav, o.Mikuláš
? ? Humenné Pod Sokolejom obnova misií ?