Plán sv. misií na rok 2006

misie 2006

dátum od dátum do miesto typ misionári
11.01.2005 15.01.2005 Stropkov obnova misií o.Milan, o.Atanáz, o.Ján Č.
19.01.2006 21.01.2006 Čičava obnova misií o.Milan, o.Atanáz
26.01.2006 29.01.2006 Čerhov obnova misií o.Milan, o.Atanáz
18.02.2006 26.02.2006 Šamudovce misie o.Milan, o.Atanáz
01.03.2006 05.03.2006 Ťačevo (Ukrajina) obnova misií o.Štefan, o.Cyril, o.Ondrej, br.Pavlo
11.03.2006 19.03.2006 Snakov misie o.Milan, o.Atanáz
17.03.2006 22.03.2006 Stakčínska Roztoka misie o.Štefan I., o.Michal
18.03.2006 26.03.2006 Hrabské misie o.Milan, o.Atanáz
25.03.2006 02.04.2006 Nova Selica (Ukrajina) misie o.Štefan I., o.Cyril, o.Ondrej, br.Pavlo
22.04.2006 30.04.2006 Klenov misie o.Milan, o.Atanáz
06.05.2006 14.05.2006 Jakovany misie o.Milan, o.Atanáz
13.05.2006 21.05.2006 Červená Voda misie o.Milan, o.Atanáz
13.06.2006 21.06.2006 Olšavica misie o.Mikuláš, o.Metod
15.06.2006 18.06.2006 Rafajovce obnova misií o.Milan, o.Atanáz
28.09.2006 01.10.2006 Michaľany obnova misií o.Milan, o.Atanáz
30.09.2006 08.10.2006 Hrčeľ misie o.Milan, o.Atanáz
30.09.2006 08.10.2006 Závadka misie o.Mikuláš, o.Tomáš, br.Miro B.
21.10.2006 29.10.2006 Fijaš misie o.Milan, o.Atanáz
26.10.2006 29.10.2006 Bohdan (Ukrajina) obnova misií o.Štefan I., o.Cyril, br.Pavlo
04.11.2006 12.11.2006 Praha sv. Kliment (Česko) misie o.Mikuláš, o.Ondrej
16.11.2006 19.11.2006 Vyšný Orlík obnova misií o.Mikuláš
25.11.2006 03.12.2006 Komárany misie o.Milan, o.Atanáz
25.11.2006 03.12.2006 Stročín misie o.Mikuláš, o.Metod, o.Štefan K., o.Štefan V., o.Jozef P.
09.12.2006 17.12.2006 Vislanka a Ďurková misie o.Mikuláš, o.Ondrej, o.Metod
30.12.2006 07.01.2007 Vinohradovo (Ukrajina) misie o.Štefan I., o.Ondrej