Plán sv. misií na rok 2007

Zoznam misií a obnov misií (1997 – 2007) stále nie je kompletný, preto bude priebežne dopĺňaný.

Ak na misijnom kríži pri Vašom chráme je iný dátum ako je uvedený v tomto zozname, alebo sa v ňom vôbec nenachádza, dajte mi to vedieť. Rád doplním do zoznamu aj chýbajúce dátumy obnov sv. misií.

daatma

misie 2007

dátum od dátum do miesto typ misionári
11.01.2007 14.01.2007 Snakov obnova misií o.Milan, o.Atanáz
18.01.2007 21.01.2007 Hrabské obnova misií o.MIlan, o.Atanáz
01.03.2007 04.03.2007 Šamudovce obnova misií o.Milan, o.Atanáz
03.03.2007 11.03.2007 Dúbravka misie o.Milan, o. Atanáz
07.03.2007 11.03.2007 Vyšný Orlík obnova misií o.Mikuláš, o.Štefan K.
17.03.2007 25.03.2007 Trnava misie o.Milan, o.Atanáz
19.04.2007 22.04.2007 Klenov obnova misií o.Milan, o.Atanáz
21.04.2007 29.04.2007 Ľubovec misie o.Milan, o.Atanáz
03.05.2007 06.05.2007 Jakovany obnova misií o.Milan, o.Atanáz
10.05.2007 13.05.2007 Červená Voda obnova misií o.Milan, o.Atanáz
12.05.2007 20.05.2007 Olejnikov misie o.Milan, o.Atanáz
25.05.2007 29.05.2007 Olšavica obnova misií o.Mikuláš, o.Metod
29.09.2007 07.10.2007 Svidník misie o.Mikuláš, o.Metod, o.Ondrej
04.10.2007 07.10.2007 Hrčeľ obnova misií o.Milan, o.Atanáz
06.10.2007 14.10.2007 Brezina misie o.Milan, o.Atanáz
10.10.2007 14.10.2007 Závadka obnova misií o.Mikuláš
18.10.2007 21.10.2007 Fijaš obnova misií o.Milan, o.Atanáz
20.10.2007 28.10.2007 Bžany misie o.Milan, o.Atanáz
20.10.2007 28.10.2007 Torysky misie o.Mikuláš, o.Štefan K.
10.11.2007 18.11.2007 Kružlov misie o.Milan, o.Atanáz, o.Samuel
10.11.2007 18.11.2007 Trhovište misie o.Mikuláš, o.Štefan V.
29.11.2007 02.12.2007 Komárany obnova misií o.Milan, o.Atanáz
29.11.2007 02.12.2007 Stročín obnova misií o.Mikuláš, o.Metod
01.12.2007 09.12.2007 Sečovská Polianka misie o.Milan, o.Atanáz, o.Samuel
02.12.2007 05.12.2007 Vinohradovo (Ukrajina - pri nemocnici) obnova misií o.Ondrej, o.Cyril
08.12.2007 16.12.2007 Ruske Pole (Ukrajina) misie o.Ondrej
13.12.2007 16.12.2007 Vislanka a Ďurková obnova misií o.Mikuláš, o.Metod
22.12.2007 30.12.2007 Vinohradovo (Ukrajina - Uspenský chrám) misie o.Ondrej, o.Cyril

Ďakujeme za Vaše modlitby!

redemptoristi