Obnova sv. misií v Topoľovke od 4. do 7. 2. 2010

Dar

Po dlhom čase prichádzate

zozbierať kvety i všetku úrodu.

Na poslednú chvíľu nič nenecháte,

chcete znať o daroch daných národu.

Akosi sme pozabudli na ten deň,

kedy k nám Pán Boh prehovoril.

Zo spomienok už len matný tieň

pozerá na nás z temných morí.

Čakáte, že stále slnko šteklilo,

že nikdy nebol na návšteve mráz?

Ale s opakom aj stádo by sa pobilo,

že pravdou je už znova a zas.

Tešíme sa, že už opäť sejete,

aby ten po vás mohol žať.

By nepovedali ste, že banujete,

a máte dôvod niekam bežať.

Prečo odsudzovať, nevypočuť, neprijať, …

ste ozaj ostrí a štipľaví ako paprička?

Tento očnoušný klam dokážeš prijať,

keď srdce otvoríš a zahoríš sťa olejová lampička.

Ani smutné očká či bledé líčka

nezataja to, akí vlastne sme.

Mať tak blízko seba anjelíčka,

a hneď dvoch ako v rozprávkovom sne.

Ďalším skromným darom nech je

táto báseň pravdivá a krátka.

Nech vás v srdci láska hreje,

žehná Boží Syn i jeho Matka.

(Kikuš z Topoľovky)