Veľkonočné blahoželanie

V mene všetkých redemptoristov Michalovskej viceprovincie

vám zo srdca prajem

milostiplné sviatky Paschy,

krásne stretnutia so Zmŕtvychvstalým Kristom,

aby ste radostne oslavovali jeho vzkriesenie a odvážne hlásali jeho evanjelium.

o. Metod M. Lukačik CSsR

protoihumen