Duchovné cvičenia

V dňoch 23.-27. septembra 2007 sa v kláštore redemptoristov v Michalovciach uskutočnili duchovné cvičenia pre členov michalovskej viceprovincie redemptoristov.

Na exercíciách sa zúčastnilo 12 spolubratov. Stretnutia viedol pražský provinciál redemptoristov P. Stanislav Přibyl. Bol to čas počúvania i modlitieb za viceprovinciu, ale aj v osobných intenciách. P. Stanislav dostal na zakončenie exercícií ikonu bl. Metoda Dominika Trčku, aby sa tento blažený mučeník prihováral u Boha aj za pražskú provinciu redemptoristov, z ktorej radov vyšiel.

Ďakujeme všetkým za modlitby za nás i na úmysel našej viceprovincie.

redemptoristi