Plán misií na rok 2010

Plán sv. misií na rok 2010

misie 2010

dátum od dátum do miesto typ misionári
07.01.2010 10.01.2010 Kazimír obnova misií o.Milan, o.Atanáz
14.01.2010 17.01.2010 Suchá Dolina obnova misií o.Milan, o.Atanáz
21.01.2010 24.01.2010 Naciná Ves obnova misií o.Milan, o.Atanáz
23.01.2010 31.01.2010 Lesné misie o.Milan, o.Atanáz
04.02.2010 07.02.2010 Topoľovka obnova misií o.Milan, o.Atanáz
13.02.2010 21.02.2010 Perečin (Ukrajina) misie o.Ondrej, o.Tomáš
18.02.2010 21.02.2010 Svidník - Záhradná obnova misií o.Mikuláš, o.Jozef T.
25.02.2010 28.02.2010 Vyšná Rybnica obnova misií o.Milan, o.Jo- zef T.
27.02.2010 07.03.2010 Ruskovce misie o.Milan, o.Jo- zef T.
07.03.2010 14.03.2010 Berehovo (Ukrajina) misie o.Ondrej, o.Tomáš
13.03.2010 21.03.2010 Snina - Brehy misie o.Milan, o.Metod, o.Jozef J.
21.03.2010 25.03.2010 Bilky (Ukrajina) obnova misií o.Ondrej, o.Tomáš
08.04.2010 11.04.2010 Beloveža obnova misií o.Milan, o.Jo- zef T.
15.04.2010 18.04.2010 Vyšný Hrabovec obnova misií o.Milan, o.Miro- slav B.
24.04.2010 02.05.2010 Sopkovce misie o.Milan, o.Miro- slav B.
08.05.2010 16.05.2010 Košice - Terasa misie o.Mikuláš, o.Jozef T.
27.05.2010 30.05.2010 Nižná Rybnica obnova misií o.Mikuláš, o.Metod
30.09.2010 03.10.2010 Hromoš obnova misií o.Milan, o.Miro- slav B.
16.10.2010 24.10.2010 Bratislava misie o.Milan, o.Mikuláš, o.Miro B., o.Kamil
16.10.2010 24.10.2010 Jovsa misie o.Jozef J., o.Atanáz
04.11.2010 07.11.2010 Nižný Hrabovec obnova misií o.Milan, o.Jaroslav
06.11.2010 14.11.2010 Dvorianky misie o.Milan, o.Miro- slav B.
06.11.2010 14.11.2010 Varhaňovce misie o.Mikuláš, o.Jozef T.
20.11.2010 28.11.2010 Vyšná Olšava misie o.Mikuláš, o.Jozef T.
25.11.2010 28.11.2010 Matovce obnova misií o.Milan, o.Miro- slav B.
27.11.2010 05.12.2010 Valkovce misie o.Milan, o.Miro- slav B.

Ďakujeme za Vaše modlitby!

redemptoristi