Limerick 2007 – VIII. ročník stretnutia európskej redemptoristickej mládeže

Stretnutie sa konalo v írskom meste Limerick v dňoch 8.-13. augusta 2007. Zúčastnilo sa ho takmer 700 účastníkov z celej Európy, medzi ktorými sme boli aj my, mládež redemptoristickej farnosti Matky ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni.

Byť mladým a kresťanom v Európe je dnes výzvou a preto prichádzame z tohto stretnutia s posolstvom pre všetkých: Nebojme sa byť Pazzo per Amore – bláznom pre lásku! Túto frázu používal sv. Alfon, zakladateľ redemptoristov.

Niekedy sa cítime ustarostení pod tlakom peňazí, svojho štúdia, práce, sexuality a toho, čo si o nás myslia druhí. Ale sv. Alfonz nám pripomína, že Boh je tu s nami a bláznivonás miluje vo všetkom, čo povieme a urobíme. Toto poznanie nás vyzýva, aby náš život bol odpoveďou na jeho bláznivú lásku a jeho oslavou každý deň.

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí nás podporili materiálne či finančne, ale hlavne tým, ktorí nás sprevádzali modlitbou.