Sväté misie Prešov

Začali sme sväté misie na Sekčove v Prešove. Prosíme o modlitby. Ďakujeme. Prajeme požehnanú nedeľu. Redemptoristi o. Jozef Jurčenko a o. Miroslav Bujdoš. Naši greckokatolícki spolubratia o. Ondrej Pacák a o. Jozef Kišák sú na Sídlisku 3. Pozývame.

Viac: Facebook