Sv. misie Banské 21.-29.5.2022

Zdroj a viac info: Farnosť Banské