Parte p. Mária Bučková

Zomrela mama redemptoristu o. Cyrila Bučku CSsR.
Prosíme o modlitbu.
Vičnaja jej pamjať!