Formačný deň michalovskej viceprovincie CSsR

Formačný deň, ktorý sa konal dňa 09.06.2022 v Stropkove, pre našu viceprovinciu na tému „Kňazské krízy a duchovné vedenie“ tento krát viedol o. Krzysztof Dyrek SJ z Poľska. Program sme začali modlitbou tretej hodinky približne o 09.00 v kláštornej kaplnke. Po modlitbe nasledovali dve prednášky na vyššie spomenutú tému. Počas prestávky medzi prednáškami bol čas na bratské rozhovory „pri káve“. Po prednáškach, približne o 12.15 sme sa opäť stretli v domovej kaplnke na modlitbu šiestej hodinky, po ktorej nasledoval obed.

O 13.30 sme začali prácu v skupinkách. Mali sme sa zamýšľať nad svojimi vlastnými skúsenosťami ohľadne duchovného vedenia a či my sami sme duchovnými vodcami pre niektorých ľudí. Okolo 14.00 nasledovalo spoločné stretnutie, na ktorom predstavitelia jednotlivých skupiniek predstavili výsledky práve v skupinách. Pred koncom stretnutia v mene všetkých otcovi Krzysztofovi poďakoval o. Metod M. Lukačik CSsR, náš viceprovinciálny predstavený. Spoločne sme o. Krzysztofovi zaspievali Mnohaja lita. V samotnom závere formačného stretnutia sme sa pomodlili modlitbu za nové rehoľné povolania do našej michalovskej viceprovincie.

o. Jozef Troja CSsR