Duchovné cvičenia v Stropkove

V dňoch 10.-14.10.2021 sa v Stropkovskom kláštore redemptoristov konali duchovné cvičenia pre kňazov. Exercitátorom bol o. Pavol Tomko CSsR.