100 rokov od príchodu redemptoristov na Slovensko

Redemptoristi sú rehoľným spoločenstvom zasvätených osôb: kňazov a rehoľných bratov. Ich oficiálny názov je Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa (CSsR). Hlavným poslaním redemptoristov je ohlasovať evanjelium opusteným, zvlášť chudobným. Srdcom tohto mimoriadneho ohlasovania je zvesť o Božej láske a milosrdenstve. Vyjadruje to aj heslo redemptoristov „Hojné je u neho vykúpenie“.

V tomto roku redemptoristi oslavujú jubileum – 100 rokov od ich príchodu na Slovensko a založenie ich prvého kláštora v Stropkove. Práve v Stropkove budú hlavné oslavy významného jubilea. V sobotu dopoludnia v chráme sv. Cyrila a Metoda bude o 9.00 hod. vedecká konferencia o historických začiatkoch v Stropkove a večer o 17.00 hod. bude sv. omša v kláštornom kostole. V nedeľu slávnosť pokračuje archijerejskou sv. liturgiou o 10.00 hod v chráme sv. Cyrila a Metoda. V nedeľu poobede asi o 14.30 hod bude aj zakončená fotografická výstava v stropkovskom kaštieli venovaná redemptoristom v Stropkove.

Aktuálne Kongregácia redemptoristov pôsobí v dvoch samostatných jednotkách: Provincia Bratislava-Praha a Viceprovincia Michalovce. Rímskokatolícki redemptoristi pôsobia v Čechách na Svatej Hore, Frýdku-Místku a Tasoviciach a na Slovensku v Bratislave, Kostolnej, Banskej Bystrici-Radvaň, Podolínci, Gaboltove a na Litve v Kaunase. V súčasnosti má Provincia 53 členov, z toho 1 arcibiskupa, 42 kňazov, 1 stáleho diakona, 4 rehoľných bratov, 3 študentov so sľubmi a 2 novicov. Michalovská viceprovincia má 31 členov, 2 biskupov, 26 kňazov, 1 stáleho diakona a 2 rehoľných bratov. Na Slovensku gréckokatolícki redemptoristi pôsobia v 3 komunitách: Michalovce, Stropkov a Stará Ľubovňa, na Ukrajine v Zakarpatskej oblasti: Korolevo a Užhorod.

V tomto jubilejnom roku si gréckokatolícki redemptoristi pripomínajú aj ďalšie dôležité výročia: 110 rokov od narodenia Božieho služobníka o. Jána Ivana Mastiliaka CSsR, ktorého ostatky sú uložené v chráme sv. Cyrila a Metoda v Stropkove a ďalšie výročie je 20 rokov od beatifikácie bl. hieromučeníka Metoda Dominika Trčku CSsR, prvého protoihumena michalovskej viceprovincie.

 

o. Metod Marcel Lukačik, CSsR