SV. MIKULÁŠ V STROPKOVE

 

Tak ako v predchádzajúcich rokoch, tak aj tohto roku 6. 12. 2014 do nášho farského chrámu sv. Cyrila a Metoda už počas večernej Svätej Liturgii k súper deťom prišiel svätý arcibiskup Mikuláš aj so svätými anjelmi. Svätého Mikuláša privítal správca farnosti otec Jozef Kišák CSsR, ktorý potom po Svätej Liturgii aj jednotlivé deti vyzval, aby tomuto svätcovi niečo zaspievali, alebo zarecitovali. Svätý Mikuláš – tento známy a obľúbený svätý deťom aj mládeži doniesol darčeky v podobe sladkosti.

o. Ján Jozef Oharčák CSsR

 

(fotografie: Kláštor Stropkov-Mikuláš v Stropkove)