„Víkendovka“ mladých v Orlove

 

Víkend 28.-30. novembra 2014 sa mladí z farnosti Matky Ustavičnej Pomoci v Starej Ľubovni rozhodli stráviť spolu. Cez letné prázdniny sa zúčastnili tí starší druhého stupňa oázy a zasa tí mladší tábora „Dobrodružstvo s Kristom“, ktorý organizovala naša farnosť. Tento víkend na konci novembra mal za úlohu znova sa stretnúť, nakoľko na tábore, či oáze boli ľudia zo širokého okolia a povzbudiť, či posilniť vo viere. Víkend bol zameraný na tému: „úcta k autoritám“. Okrem iného mnohým utkvelo v pamäti samotné rozlíšenie medzi autoritou strachu a autoritou lásky. Verím, že v ďalšom čase nadobudnuté vedomosti o autorite, dokážeme aplikovať v praxi či to už pri rodičoch, alebo učiteľoch.

o. Miroslav Bujdoš CSsR

(fotografie: Kláštor Stará Ľubovňa-Víkendovka Orlov 2014)