XIII. ročník Stropkovského Metodovho Memoriálu

Aj tohto roku Mesto Stropkov, Redemptoristi, kláštor Stropkov a Chrámový zbor svätých Cyrila a Metoda pri chráme a kláštore redemptoristov v Stropkove zorganizovali už XIII. Stropkovský Metodov Memoriál, ktorý sa uskutočnil v nedeľu 9. novembra 2014 o 15.00 hod. v chráme sv. Cyrila a Metoda v Stropkove. Na tohtoročnom XIII. Stropkovskom Metodovom memoriáli sa predstavili nasledujúce zbory:

Spevácky zbor sv. Cyrila a Metoda pri chráme a kláštore redemptoristov v Stropkove

Spevácky zbor mesta Humenné

Spevácky zbor Chrysostomos pri gréckokatolíckom chráme z Vranova nad Topľou

Komorný spevácky zbor Chorus Minor pri Základnej umeleckej škole v Levoči

Na záver XIII. Stropkovského Metodovho memoriálu o. Jozef Kišák CSsR, správca farnosti poďakoval účinkujúcim zborom za ich nádherný spev a spolu s o. Metodom Lukáčikom CSsR vikárom viceprovinciála redemptoristov michalovskej viceprovincie aj MUDr. Petrom Obrimčákom primátorom mesta Stropkov odovzdali dirigentom jednotlivých zborov kyticu kvetov, pamätný list a ikonu blahoslaveného mučeníka otca Dominika Metoda Trčku CSsR na ktorého počesť sa každoročne koná memoriál. Veľká vďaka patri aj moderátorke Denise Džavoronkovej za jej moderovanie tohtoročného Metodovho memoriálu.

Nech blahoslavený mučeník otec Dominik Metod Trčka CSsR nám všetkým vyprosí dar živej viery, nádeje a lásky, aby sme aj my boli milosťou Božou spasení, aby sme boli svätými.

(fotografie: Kláštor Stropkov-Stropkovský Metodov Memoriál 2014)