Viceprovinciálne duchovné cvičenia v Stropkove

V dňoch od 8. do 12. septembra  sa v Stropkovskom kláštore Najsvätejšej Trojice konali Viceprovinciálne duchovné cvičenia pre nás členov Michalovskej viceprovincie redemptoristov. Tieto duchovné cvičenia viedol o. Serafio Fiore CSsR, náš spolubrat riaditeľ Centra spirituality z generálneho domu v Ríme, na tému „Redemptoristi, od svetla viery k radosti evanjelia“.

Duchovné cvičenia začali v pondelok večer modlitbou Večierne, po ktorej nasledovala prednáška. V nasledujúcich dňoch ráno sme sa modlili Utiereň, potom dopoludnia bola prednáška a Svätá Božská liturgia s homíliou. Popoludní bola ďalšia prednáška a modlitba Večierne. Večer bola prednáška a modlitba časti Akatistu  k Panne Márii.

Týchto duchovných cvičení sa zúčastnilo 18 členov našej viceprovincie.

Milí čitatelia, prosím Vás o modlitby aby tieto duchovné cvičenia priniesli dobré ovocie v našom živote.

o. Ján Jozef Oharčák CSsR

(fotografie: Nezaradené-Exercície Stropkov)