Odpustová slávnosť bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku

 

Fotografie z odpustovej slávnosti bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku, ktorá sa konala 23. – 24. augusta 2014 v Bazilike minor Zoslania Svätého Ducha pri Kláštore redemptoristov v Michalovciach.

 

Fotografie z pešej púte:

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.361934673969030&type=1

 

(fotografie sobota: Odpust bl. mučeníka D.M. Trčku – sobota)

 

(fotografie nedeľa: Odpust bl. mučeníka D.M. Trčku – nedeľa)

 

(fotografie: Odpust bl. mučeníka D.M. Trčku – nedeľa poobede)