Zbor svätých Cyrila a Metoda na dovolenke aj púti v Maďarsku

 

V dňoch 26. – 29. júna 2014 členovia chrámového speváckeho zboru sv. Cyrila a Metoda, ich príbuzní, a ďalší členovia našej farnosti boli na zaslúženej spoločnej dovolenke na termálnych kúpaliskách v Maďarsku v meste Nyíregyháza. Počasie bolo výborne. Súčasťou tejto dovolenky bola aj sobotňajšia púť na Mariánske pútnické miesto do Máriapouče. Sväté Božské liturgie, pre účastníkov tejto dovolenky slúžil o. Ján Jozef CSsR. Všetci si trochu oddýchli a načerpali síl do ďalšej práce, ako aj upevnili vzájomné vzťahy.

o. Ján Jozef Oharčák CSsR

(fotografie: Galéria-Kláštor Stropkov-Zbor svätých Cyrila a Metoda na dovolenke v Maďarsku)