Diakonská vysviacka

Dňa 22. septembra 2007 sa o 10.00 hod. v Chráme Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach uskutoční diakonská vysviacka br. Vlada Kišáka, CSsR. Svätiteľom bude košický exarcha vladyka Milan Chautur, CSsR. Prosíme v tejto intencii o modlitby. Všetkých srdečne pozývame. redemptoristi