Prvé sväté prijímanie v Stropkove

Ježiš povedal: „Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. Toto je chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik kto bude z neho jesť. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám je moje telo za život sveta.“ Jn 6, 48-51

V Nedeľu 25. 5. 2014 v pekne vyzdobenom chráme Svätých Cyrila a Metoda v Stropkove o 10.00 začala Svätá Božská Liturgia, ktorej hlavným slúžiteľom bol správca farnosti o. Jozef Kišák C.Ss.R, počas ktorej 36 deti prvý krát pristúpilo k Svätému Prijímaniu. Tejto výnimočnej udalosti týchto deti v ich živote predchádzala ročná príprava ktorá spočívala na pleciach o. Jozefa Kišaka C.Ss.R, a pána katechétu Pavla Šujetu .

Všetkým prvoprijímajúcim deťom prajeme veľa Božieho požehnania, aby vzrastali vo viere nádeji a láske, aj aby vo sviatosti Eucharistie často prijímali drahocenné, presväté a prečisté telo a krv Pána a Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista na uzdravenie duše i tela.

V pondelok sa prvoprijímajúce deti stretli v suteréne nášho chrámu na agapé.

o. Ján Jozef Oharčák CSsR

 

(fotografie: Galéria-Kláštor Stropkov-Prvé sväté prijímanie v Stropkove)