Duchovná obnova v seminári v Tuchowe

V seminári redemptoristov v poľskom Tuchowe sa 17. mája 2014 uskutočnila duchovná obnova, ktorú viedol o. Miroslav Bujdoš CSsR zo Starej Ľubovne. Témou dňa boli slová: „Redemptorista medzi ľuďmi.“ Počas prvej prednášky predstavil prácu redemptoristov, na druhej hovoril o spiritualite a symbolike byzantskej liturgie. Po prednáškach slávil sv. liturgiu Jána Zlatoústeho. Dôležitá bola aj modlitba akatistu k Presvätej Bohorodičke pred jej ikonou. So spevom pomohol rehoľný brat Gorazd Juraj Figura CSsR zo Starej Ľubovne. Duchovná obnova bola zakončená hodinovou adoráciou Najsvätejšej Eucharistie.

br. Marek Olčák CSsR

 

(fotografie: Galéria-Nezaradené-Duchovná obnova v seminári v Tuchowe)