Michalovce – slávenie Kristovej Paschy

Zopár fotografií, ako prebiehalo slávenie Kristovej Paschy v Bazilike minor Zoslania Svätého Ducha pri Kláštore redemptoristov v Michalovciach.

 

(fotografie: Galéria-Kláštor Michalovce-Sviatky Kristovej Paschy v Michalovciach)