PASCHA 2014

Kto nestretol Pána, keď víťazoslávne, ako kráľ, prišiel do Jeruzalema?

Kto nekričal „Hosanna synovi Dávidovmu!“?

Ale prešli štyri dni, a tí istí ľudia, rovnakým jazykom, kričali: Ukrižuj, ukrižuj ho!

Aké podivné zmeny! Ale prečo sa tomu čudovať?

Nerobíme to tak aj my, keď po prijatí posvätných tajomstiev Tela a Krvi Pána, keď vyjdeme z cerkvy, zabúdame na všetko, na svoju česť a lásku k Bohu, a vraciame sa späť k pôžitkárstvu. Spočiatku trochu, potom viac a viac, a môže byť tak, že po štyroch dňoch, aj keď nekričíme: „Ukrižuj!“ sami križujeme Krista v sebe. A On to všetko vidí a trpí!

Sláva Tvojej veľkej trpezlivosti, ó Pane!

Svätý Teofán Zatvorník

 

CHRISTOS VOSKRESE! Christ is Risen! Christos anesti!

Chrystus zmartwychwstał! Christus Surrexit! Христос Воскрес! Cristo è risorto! Cristo ha resucitado! Христос Воскресе!

Al-Masih-Qam! Meshiha qam! Tá Críost éirithe! Kristus vstal z mŕtvych!

 

V mene redemptoristov Michalovskej viceprovincie prajem požehnané sviatky Kristovej paschy!

o. Jaroslav Štelbaský CSsR

protoigumen