Sviatok Bohojavlenija v bazilike minor

V predvečer sviatku Bohozjavenia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista sa v Bazilike minor Zoslania Svätého Ducha pri Kláštore redemptoristov v Michalovciach konala Veľká večiereň, veľké povečerie a veľké posvätenie vody. Po obradoch v bazilike protoigumen viceprovincie redemptoristov o. Jaroslav Štelbaský CSsR posvätil priestory kláštora.

 

(fotografie: Galéria-Kláštor Michalovce-Bohojavlenije 2014)