Vianočné pastorále v Stropkove

„V Viflejemi novina, Ďiva Syna zrodila, Porodila v blahodati, Neporočna Ďiva Mati, Mária.“

Dňa 29. 12. 2013 – v Nedeľu po Kristovom narodení – o 16.00 v našom gréckokatolíckom chráme Svätých Cyrila a Metoda sa začalo Vianočné pastorále ktoré zorganizovali Občianske združenie Krajina SK, Občianske združenie Stropek, Mestská organizácia Matice Slovenskej Stropkov a Gréckokatolícka cirkev, farnosť Stropkov. V tomto Vianočnom pastorále sa nám predstavili Folklórny súbor Stropkovčan, Ľudová hudba Stropkoviani, Michaela Sušinová, Viera Kopolovcová, Timea Džavoronková a Spevácka skupina Stropkovčani. Účinkujúci nám priblížili scénu od zvestovania Panne Márii a narodenie Ježiša Krista v Betlehemskej maštali. Všetci účinkujúci svojím nádherným spevom hovoreným slovom a vinšmi potešili srdcia prítomných veriacich, ktorí prišli na toto Vianočné pastorále v hojnom počte. V závere tohto Vianočného pastorále všetkým účinkujúcim poďakoval otec Jozef Kišák CSsR – správca farnosti svätých Cyrila a Metoda a pani Anna Knežová predstavila jednotlivých účinkujúcich. Prítomní veriaci v chráme všetkých účinkujúcich odmenili dlhotrvajúcim potleskom a nakoniec všetci spolu sme zaspievali koledu V Viflejemi novina. Všetkým účinkujúcim patri veľká vďaka za také nádherné vyplnenie nedeľného popoludnia.

o. Ján Jozef Oharčák CSsR


(fotografie: Galéria-Kláštor Stropkov-Vianočné pastorále)