Vianočné pásmo v Stropkove

„V Betleheme novina, Panna Syna zrodila, -I: zrodila ho v nevinnosti, Matka Božia plná cnosti – Mária.“

Dňa 25. 12. 2013 – na sviatok Narodenia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista o 16.00 v našom gréckokatolíckom chráme Svätých Cyrila a Metoda sa začalo Vianočné pásmo v ktorom sa nám svojím spevom predstavili mládežnícky Zbor sv. Alfonza, žiaci Základnej umeleckej školy Františka Veselého zo Stropkova a náš chrámový Zbor svätých Cyrila a Metoda. Všetci účinkujúci svojím nádherným spevom potešili srdcia prítomných veriacich, ktorí prišli na toto Vianočné pásmo v hojnom počte. V závere tohto pásma všetkým účinkujúcim poďakoval o. Mikuláš Tressa CSsR – rektor kláštora redemptoristov v Stropkove aj o. Jozef Kišak CSsR – správca farnosti svätých Cyrila a Metoda predstavil talentovaných mládežníkov ktorí hrali na rôznych hudobných nástrojoch. Všetkým účinkujúcim patri veľká vďaka za také nádherné vyplnenie sviatočného popoludnia.

o. Ján Jozef Oharčák CSsR


(fotografie: Galéria-Kláštor Stropkov-Vianočné pásmo v Stropkove)