Vianočné pásmo škôlkarov

Dňa 19. decembra 2013 o 16.00 hod. sa v Bazilke minor Zoslania Svätého Ducha pri Kláštore redemptoristov v Michalovciach uskutočnilo vianočné pásmo v podaní detí Cirkevnej materskej školy bl. bisk. Vasiľa Hopku v Michalovciach.

 

(fotografie: Galéria-Kláštor Michalovce-Vianočné pásmo škôlkarov)