Svätý Mikuláš v Stropkove

Ó, ktože ctí si Mikuláša, – ó, ktože prosby k nemu vznáša? – Tomu, svätý Mikuláš, – v každej tiesni pomáhaš, – Mikuláš, Mikuláš…

Tak ako v predchádzajúcich rokoch tak aj tohto roku na sviatok svätého biskupa Mikuláša 6. 12. 2013 do nášho farského chrámu Svätých Cyrila a Metoda po večernej Svätej Liturgii zavítal k nám svätý arcibiskup Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi. Svätého biskupa Mikuláša privítal o. Mikuláš Tressa CSsR rektor nášho kláštora, ktorý aj jednotlivé deti vyzval, aby tomuto svätcovi niečo zaspievali, alebo zarecitovali. Sv. Mikuláš – tento najznámejší a najobľúbenejší svätý deťom doniesol darčeky v podobe sladkosti.

o. Ján Jozef Oharčák CSsR

(fotografie: Galéria-Kláštor Stropkov-Svätý Mikuláš v Stropkove)