Sviatky Narodenia Ježiša Krista 2020

Prajeme požehnané a milostiplné sviatky Kristovho narodenia. Nech Jeho svetlo je aj vaším svetlom do ďalších rokov života. Vyprosujeme veľa Božích milostí. Christos Raždajetsja! Slavite Jeho!

Redemptoristi michalovskej viceprovincie.